Duurzaamheid echt naar een hoger plan tillen is teamwerk. Zaken “een beetje groener” doen is meestal niet voldoende, het gaat in veel gevallen om een systeemverandering. Zo kan het gebruik van streekproducten in de keuken logistiek een behoorlijke puzzel zijn. Dan is inbreng vanuit verschillende perspectieven, disciplines en achtergronden nodig. Duurzame Horeca Nederland organiseert dit teamwork via haar Partnerprogramma.

Duurzame Horeca Nederland brengt horecaondernemers, leveranciers en duurzame pioniers bij elkaar. Elke partij heeft iets te geven en kan iets ontvangen van de 2 andere partijen. En samen tillen we in een Community of Practice het duurzaamheidsniveau een stukje hoger. Geen vrijblijvend netwerk, wel een ontmoetingsplek waar professionals ervaringen delen, elkaar informeren en adviseren en samen nieuwe duurzame praktijken ontwikkelen voor de horeca in Nederland.
Een uitkomst zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een lokaal inkoop- en distributiesysteem wordt opgezet voor het gebruik van streekproducten.

 

Duurzame Horeca Nederland organiseert op thema (voedsel, afval, energie, water, huisvesting of menskracht) netwerkbijeenkomsten met de 3 partijen. We pakken het thema op en uiteraard is er ook ruim voldoende tijd om te netwerken.

Denk je dat jouw organisatie een bijdrage kan leveren aan een duurzame horeca? Neem dan contact op met Daphne Treurniet voor meer informatie over een mogelijke samenwerking, daphne@duurzamehorecanederland.nl.