Duurzaamheid in de horeca

In het volgende filmpje leer je meer over duurzaamheid en hoe dit werkt in de horeca. 

Een horeca zaak kan zijn bedrijfsvoering dus op allerlei verschillende manieren verduurzamen. Daarbij is wat we nu hebben gezien in het bovenstaande filmpje pas het topje van de ijsberg. Nu je dit zo hebt gehoord:

Wat zijn zaken die binnen jouw werkplek nog verder kunnen worden verduurzaamd?

Met het doorlopen van deze module heb je het volgende geleerd:

1. Wat houdt een duurzame bedrijfsvoering in?

Een bedrijfsvoering zonder negatieve impact op mens en milieu. Het bedrijf komt op deze manier tegemoet aan de behoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

2. Wat kan de horeca doen om de bedrijfsvoering te verduurzamen?

Een maatschappelijk verantwoord horeca bedrijf besteedt in haar  bedrijfsvoering aandacht aan de volgende onderwerpen: 
Voedsel, Afval, Energie, Water, Huisvestiging en Menskracht.

3. Wat voor rol kan jij als bedienend personeel hierin spelen?

Als medewerker in de bediening is het jouw taak om de duurzame keuzes te kunnen uitleggen op een heldere en gastvrije manier aan de gast. Via deze wijze kan je hen ook inspireren om zelf bewustere keuzes te maken.

Super! Je hebt de module voltooid. Wil je na al meer weten over hoe een bedrijf verduurzamen op verschillende vlakken? Klik dan op een van de volgende pijlers: