Scarlatti, Re-spons en ‘Crabbetje gaan voor LED

apr 7, 2016

Tekst:  Anneloes Spit

 

In oktober 2015 ben ik vanuit het bedrijf Klimaatroute van start gegaan om horecazaken namens de Gemeente Leiden te voorzien van energiebesparingsadvies. Door efficiënter met het energieverbruik om te gaan, kunnen we grote stappen maken om Leiden verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot binnen de gemeente te reduceren.

Quick wins

De afgelopen maanden hebben we bij 100 horecabedrijven in de stad een QuickScan uitgevoerd. We hebben in kaart gebracht waar zogeheten quick-wins liggen. Deze gegevens hebben we gebruikt om advies op maat te geven, inclusief een kosten-batenanalyse.
Vaak wordt gedacht dat duurzaamheid geld kost en niet (direct) tot positieve bedrijfsresultaten leidt. Het leuke aan dit project is, dat we ondernemers laten zien hoe zij met slimme maatregelen snel kosten kunnen besparen. Twee vliegen in één klap! Goed voor het milieu en voor de portemonnee.

Veel Leidse bedrijven hebben al maatregelen getroffen. Zo zijn bijvoorbeeld Scarlatti, De La Soul, Re-spons en ’t Crabbetje nu volledig overgestapt op LED-verlichting. Andere Leidse bedrijven hebben isolatie- en/of waterbesparende maatregelen getroffen aan de hand van ons advies.

Koplopers

Tijdens het uitvoeren van de scans ben ik een aantal koplopers tegengekomen, die al erg bewust bezig zijn met de impact van hun bedrijfsvoering op het milieu. Goede voorbeelden zijn Better Bagels en Logica, die naast het energieaspect ook zeer bewust hun voedselproducten kiezen. Erg tof om te zien hoe duurzaamheid in hun bedrijfsconcept verweven zit.
De komende periode zullen we ondernemers actief ondersteuning blijven aanbieden bij het treffen van maatregelen. Met dit project willen we duurzaamheid zo toegankelijk mogelijk maken.

Er is nog een hoop werk aan de winkel, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de Leidse horecabranche een duurzame toekomst tegemoet gaat!

Gerelateerde blogs